Thursday, 31 January 2013

शेती मित्र पक्षी- शेकाट्या किंवा वकील

इंग्रजी नाव - Black - winged Stilt
मराठी नावे - मोठा टिलवा (भंडारा), लांब पायाची कुडावळ (ठाणे), टिवळा, घोगर टिलवा, पाणटिटवा इ.
शास्त्रीय नाव - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
संस्कृत नाव - कालपक्ष प्रवालपाद, यष्टिक इ.
वैशिष्ट्ये - या पक्ष्याचा आकार साधारणतः तितराएवढा असतो. पाय काटकुळे व उंच असतात. चोच सरळ व बारीक असते. रंग काळा, राखट, उदी व पांढरा असतो. नर व मादीच्या रंगात ऋतुमानानुसार बदल होतो. उडत असताना शेपटीजवळचा पांढरा भाग पाठीपर्यंत पाचरीसारखा दिसतो. शेपटी समपातळीत व पाय ताणलेले असतात. पाठ व पंख काळभोर रंगाचे असतात. हे पक्षी नेहमी तीन ते चारच्या संख्येने खाद्यासाठी भांडत असतात.
आढळ - दलदलीची, पाणथळ ठिकाणे, चिखलाणी, नदी व तलाव परिसर या ठिकाणी आढळतात. उथळ पाण्याच्या ठिकाणी हा खाद्य शोधताना आढळतो. भारतभर सर्वत्र आढळतो. स्थानिक स्थलांतर करतो.
विणीचा हंगाम - एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात वीण होते. तलाव किंवा पाणथळ ठिकाणी जमिनीवर खड्डा करून त्यामध्ये तीन ते चार अंडी देतात.

विशेष बाबी - - सम आकाराच्या पक्ष्यांच्या तुलनेत त्यांचे लांब पाय त्यांना खोल पाण्यात जाण्यासाठी फायदेशीर ठरतात. पक्षिजगतामध्ये शरीराच्या आकाराच्या प्रमाणात त्यांचे लांब पाय त्यांचे वेगळेपण दर्शवितात.
- या पक्ष्यांच्या पंखावरील काळ्या कोटामुळे त्याचे नाव वकील आहे. हा पक्षी पाणथळ अधिवासातील असल्याने शेती परिसरात आढळत नाही.

पाण्याच्या प्रदूषणाचा निर्देशांक - - याच्या खाद्यामध्ये चिखलातील अळ्या, शंख-शिंपले, गोगलगाय व पाणकीटकांचा समावेश असतो. प्रदूषित पाण्यात हा आपली चोच बुडवून खाद्य शोधत असतो. हा पक्षी ज्या ठिकाणी दिसतो, ती पाणथळ ठिकाणे प्रदूषित असल्याचे समजले जाते.
- 1990 पूर्वी हे पक्षी सर्वत्र व मोठ्या संख्येने आढळत होते; मात्र त्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. सर्वच पाणथळ भागातील वाढत्या जलप्रदूषणाने त्यांच्या संख्येवर शरीरावर परिणाम होत आहे.

No comments:

Post a Comment