Thursday, 31 January 2013

शेती मित्र पक्षी - घार

इंग्रजी नाव - Black kite
स्थानिक नावे - घार, लालपाखी घार (भंडारा)
शास्त्रीय नाव - Milvus Migrans (Boddaert,1783)

संस्कृत नाव - चिल्ल, प्रख्यात चिल्ल आणि शकुनी इ.
वैशिष्ट्ये - हा पक्षी आकाराने गिधाडापेक्षा लहान असतो. बाणाच्या फाळाप्रमाणे दुंभगलेल्या शेपटीवरून ओळखू शकतो. हा शेपटीचा आकार उडत असताना ठळकपणे दिसून येतो.

आढळ - भारतभर सर्वत्र आढळतो. ग्रामीण परिसरात दिसतो.
विणीचा हंगाम - यांचे घरटे कावळ्याच्या घरट्यापेक्षा मोठे असते. घरट्यात 2 ते 4 अंडी घालतात.

शेतीविषयक उपयुक्तता -- हा शिकारी पक्षी असून याच्या खाद्यामध्ये उंदीर, घुशी, साप, कोंबडीची पिल्ले, लहान पक्षी, टाकाऊ पदार्थ व कुक्‍कुटपालन व कत्तलखान्यातील मांस यांचा समावेश असतो.
- मात्र अलीकडे शहरी भागातील कचरा डेपोमध्ये घार घिरट्या घालून अन्न मिळविताना दिसून येते. तसेच माशांचा बाजार, नाला अशा ठिकाणीही आढळून येत आहे. मानवनिर्मित कचऱ्यामुळे त्यांच्या खाद्यसवयीमध्ये बदल होत असून अन्नसाखळीतील समतोल बिघडत असल्याचे दिसून येत आहे.

No comments:

Post a Comment