Thursday, 31 January 2013

शेती मित्र पक्षी - गव्हाणी घुबड

इंग्रजी नाव - Barn Owl
स्थानिक नावे - कानेल नाशिक, कोठीचे घुबड, घुबड.
शास्त्रीय नाव - Tyto Alba (Scopoil, 1769)
संस्कृत नाव - कुवय, कुटरू, चन्द्रक इत्यादी.
वैशिष्ट्ये - निशाचर पक्षी. आकाराने साधारण डोमकावळ्याएवढा असतो. त्याचे पंख वरून सोनेरी- बदामी व राखी रंगाचे असून त्यावर काळ्या-पांढऱ्या रंगांचे पट्टे असतात. पोटाखाली पांढरट व त्यावर बदामी रंगांची झाक असून तपकिरी रंगाचे ठिपके असतात. याचा आवाज सायंकाळी किंचाळल्याप्रमाणे येतो.
आढळ - जुन्या इमारती, शेतीचा प्रदेश, कडेकपारी, शहरामध्ये तसेच जुनाट वृक्षाच्या ढोल्या, पडके वाडे, किल्ले अशा ठिकाणी यांचे वास्तव्य असते. रात्रीच्या वेळी शिकार करतात.
विणीचा हंगाम - यांची वीण जवळ जवळ वर्षभर सुरू असते. झाडांची ढोली किंवा भिंतीच्या कपारीमध्ये चार ते सात अंडी घालतात.

अंधश्रद्धा - - घुबडाला दगड मारल्यास तो दगड घुबड नदीच्या किनारी जाऊन खडकावर उगाळते, तसतसा माणूसही झिजत जातो.
- कोणाचा मृत्यू होणार असेल तर घुबडाला ते आधीच कळते व त्या माणसाच्या घरावर जाऊन ते घुमत बसते, अशी काही ठिकाणी समजूत आहे.
- त्याचा आवाज माणसांच्या किंचाळण्यासारखा येतो. तसेच त्याचे वास्तव्य हे निर्मनुष्य, जुनाट वाडे, किल्ले अशा ठिकाणी असल्याने माणसांच्या मनात त्याच्याबद्दल एक भीती बसलेली आहे.
- कदाचित या शांत आणि उपयुक्त पक्ष्यांना कोणी हानी पोचवू नये, यासाठी अशा रूढी किंवा समजुती आपल्या पूर्वजांनी रूढ केल्या असतील.

घुबडांच्या डोळ्यांची रचना वैशिष्ट्यपूर्ण - - रात्रीच्या वेळी अचूक शिकार करण्यासाठी डोळ्यांचा आकार मोठा असतो.
- घुबड आपली मानही सुमारे 180 अंशांपर्यंत फिरवू शकते.

शेतीविषयक उपयुक्तता - - घुबडाच्या खाद्यामध्ये प्रामुख्याने उंदीर, चिचुंद्य्रांचा समावेश असल्यामुळे यांच्यामुळे होणारे पिकांचे नुकसान टाळले जाते.
- रात्रीच्या वेळी शेतमळे, फळबागेमध्ये शिरून उंदीर, घुशी, खारी, सरडे यांची शिकार करून नियंत्रण करतात. तसेच त्यांच्या अन्य भक्ष्यांमध्ये साप, सरडे, मासे व खेकडे यांचा समावेश होतो.

No comments:

Post a Comment