Sunday, 30 June 2013

मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या योजना

नवीन तळे बांधकाम - सपाट भागात एकूण खर्चाच्या 20 टक्के व कमाल हेक्‍टरी 60 हजार रुपये.
- अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी 25 टक्के व कमाल हेक्‍टरी 75 हजार रुपये, पाच हेक्‍टर क्षेत्रापर्यंत मर्यादित अनुदान.

तळ्याचे नूतनीकरण - एकूण खर्चाच्या 20 चक्के व जास्तीत जास्त 15 हजार रुपये प्रति हेक्‍टर.
- अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी 25 टक्के व जास्तीत जास्त 18,750/- प्रति हेक्‍टर अनुदान.

निविष्ठा अनुदान - एकूण खर्चाच्या 20 टक्के व जास्तीत जास्त 10 हजार रुपये प्रति हेक्‍टर.
- अनुसूचित जाती- जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी 25 टक्के व जास्तीत जास्त 12 हजार 500 रुपये प्रति हेक्‍टर.

गोड्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धन - एकूण खर्चाच्या 20 टक्के व कमाल हेक्‍टरी 36 हजार रुपये.
- अनुसूचित जाती- जमातीच्या लाभार्थीस 25 टक्के व जास्तीत जास्त हेक्‍टरी 45 हजार रुपये.

गोड्या पाण्यातील मत्स्यबीज उबवणी केंद्र - खर्चाच्या 10 टक्के व जास्तीत जास्त एक लाख 20 हजार रुपये अनुदान.

गोड्या पाण्यातील शोभिवंत मासे उबवणी केंद्र - खर्चाच्या 10 टक्के, परंतु जास्तीत जास्त एक लाख 50 हजार रुपये अनुदान.

अवरुद्ध पाण्यात मत्स्यसंवर्धन या योजनेअंतर्गत नवीन तलावांची व नवीन संस्थांची निवड करून एक वर्ष मत्स्य बोटुकली इष्टतम प्रमाणात संचयन केले जाते. विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपाययोजना या अंतर्गत निवडलेल्या तलावात प्रथम तीन वर्षे 100 टक्के इष्टतम प्रमाणात, चौथ्या वर्षी 50 चक्के व पाचव्या वर्षी 25 चक्के बोटुकली संचयन केले जाते. मत्स्यबीज संगोपनासाठी येणाऱ्या खर्चावर अनुदान देण्यात येते.

मासेमारी साधनांच्या खरेदीवरील अर्थसाहाय्य या योजनेअंतर्गत मच्छीमारांना मासेमारीसाठी लागणाऱ्या आवश्‍यक साहित्य सामग्रीवर अर्थसाहाय्य दिले जाते. मच्छीमारी सहकारी संस्थेच्या सभासदांना प्रति सभासद पाच किलो या मर्यादित नायलॉन सूत/जाळी खरेदीवर अनुदान दिले जाते. तसेच संस्थेच्या सभासदांना नवीन बांधलेल्या/खरेदी केलेल्या नौकेवर 50 टक्के अनुदान रु. 3,000 च्या मर्यादित दिले जाते.

मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांचा विकास नवीन नोंदणीकृत झालेल्या मच्छीमार सहकारी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी संस्थेच्या भाग भांडवलाच्या तीन पट किंवा जास्तीत जास्त 10 हजार रुपये मर्यादेत शासकीय भागभांडवल देण्यात येते. याची परतफेड पुढील 10 वर्षांत समान हप्त्यांत करावी लागते. तसेच संस्थेचे व्यवस्थापन व्यवस्थित चालण्यासाठी संस्थेचे दप्तर अद्ययावत ठेवण्याकामी संस्थेने नेमलेल्या प्रशिक्षित सचिवास व्यवस्थापन साहाय्य/मानधनाकरिता प्रथम तीन वर्षे 500 रुपये प्रमाणे व उर्वरित चौथ्या व पाचव्या वर्षी प्रत्येकी 250 रुपये प्रमाणे एकूण दोन हजार रुपये व्यवस्थापन साहाय्य दिले जाते.

राष्ट्रीय कल्याण निधी अंतर्गत मच्छीमारांना घरकुले बांधून देणे
- मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या मच्छीमारांना 40 हजार रुपये मर्यादेपर्यंत घरकुल बांधून दिले जाते.

पश्‍चिम घाट विकास कार्यक्रम
डोंगराळ क्षेत्रातील मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या सभासदांना व संस्थेला या योजनेतून लाभ दिला जातो.
- कोळंबी बीज संचयन : पश्‍चिम घाट क्षेत्रातील सहकारी संस्थेकडे असलेल्या नवीन तलावात पहिली तीन वर्षे 100 टक्के इष्टतम संचयन व चौथ्या वर्षी 50 टक्के आणि पाचव्या वर्षी 25 टक्के इष्टतम संचयन केले जाते.
- सुरक्षण व परिवहन : या योजनेअंतर्गत संस्थेच्या सभासदांना मासळी खराब होऊ नये म्हणून एक शीतपेटी व वाहतुकीसाठी एक सायकल प्रत्येक सभासदाला वाटप करता येते.
- प्रशिक्षण : संस्थेच्या सभासदांना मत्स्य व्यवसाय या विषयाचे एक महिन्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीस रु. 300 विद्यावेतन व रु. 75 प्रवास खर्च दिला जातो.

राष्ट्रीय सहकार विकास निगमअंतर्गत एकात्मिक जलाशय विकास संस्थेस मासळी वाहतूक व विक्रीसाठी भागभांडवल दिले जाते. मच्छीमार संकट निवारण निधीअंतर्गत आपद्‌ग्रस्त मच्छीमारांच्या वारसांना एक लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्डमार्फत जलाशयीन मत्स्य व्यवसाय विकास योजनेतून बोटुकली संचयनावर अनुदान देण्यात येते.

आत्मा या योजनेतून शासकीय, तसेच खासगी क्षेत्रातील सेवाभावी संस्था व मच्छीमार संस्था, ऍग्री बिझनेस प्रशिक्षणार्थी, निविष्ठा पुरवठादार, खासगी कंपन्या यामधील प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षणासाठी पाठविता येईल.

1) प्रशिक्षण : एकूण 21 दिवसांचा कालावधी असेल
- राज्याबाहेर प्रशिक्षण : प्रति शेतकरी प्रतिदिन रु. 1,000
- राज्यांतर्गत प्रशिक्षण : प्रति शेतकरी प्रतिदिनी रु. 740
- जिल्ह्यांतर्गत प्रशिक्षण : प्रति शेतकरी प्रतिदिनी रु. 400

2) शैक्षणिक सहल :
- राज्यांतर्गत सहल : प्रति शेतकरी प्रतिदिन रु. 300
- जिल्ह्यांतर्गत सहल : प्रति शेतकरी प्रतिदिन रु. 250
- राज्याबाहेर सहल : प्रति शेतकरी प्रतिदिन रु. 600

संपर्क -
सहायक आयुक्त
मत्स्य व्यवसाय, पुणे
मत्स्यबीज, उत्पादन केंद्र, हडपसर, पुणे नं. (020) 26990001

No comments:

Post a Comment