Sunday, 30 June 2013

असे आहे राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

"रोहयो' निगडित फळझाड लागवड योजनेमुळे राज्यातील फळपिकांखालील क्षेत्र सुमारे 13.36 लाख हेक्‍टर इतके वाढलेले आहे. उत्पादनक्षम क्षेत्रापासून सुमारे 85.53 लाख मे. टन इतके उत्पादन आहे. राज्यात भाजीपाला लागवड सुमारे 4.00 लाख हेक्‍टर, मसाला पिके लागवड 1.69 लाख हेक्‍टर, फुलपिके लागवड सुमारे 0.09 लाख हेक्‍टर इतक्‍या क्षेत्रावर आहे. देशात फलोद्यान क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान जाहीर केलेले आहे. या अंतर्गत केंद्र शासनाने 15 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.

अभियानाची उद्दिष्टे - - वैविध्यपूर्ण कृषी हवामान विभागानुसार प्रादेशिक अनुकूलता व गरजा लक्षात घेऊन त्या त्या प्रदेशातील फलोद्यान क्षेत्राचा संशोधन, तंत्रज्ञान प्रसार, काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, पणन सुविधा यांच्या माध्यमातून समूह पद्धतीने सर्वांगीण विकास करणे.
- शेतकऱ्याचे आर्थिक राहणीमान उंचावणे, आहारविषयक पोषणमूल्य वाढविणे.
- अस्तित्वात असलेल्या फलोत्पादनविषयक विविध योजनांमध्ये समन्वय साधून एकरूपता आणणे.
- पारंपरिक उत्पादन पद्धतीची आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाशी सांगड घालून तंत्रज्ञानाचा विकास व त्याचा प्रसार आणि प्रचार करणे.
- कुशल आणि अकुशल विशेषतः बेरोजगार तरुणांकरिता रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान धोरण - उत्पादकांमध्ये सुधारित तंत्राचा प्रसार, काढणीपश्‍चात हाताळणी, प्रक्रिया व पणन व्यवस्था आणि ग्राहकांमध्ये योग्य साखळी निर्माण करून उत्पादकांना चांगला मोबदला मिळण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न.
- उत्पादन, काढणीपश्‍चात हाताळणी, प्रक्रिया व पणन यामध्ये संशोधन आणि विकासाच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान विकसित करून त्याच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणे.

फलोत्पादन क्षेत्र विस्तार व उत्पादकता वाढविण्यासाठी -
अ) पारंपरिक पीक पद्धतीकडून उच्च मूल्यांकित फलोत्पादन पिकांच्या उदा. फळपिके, द्राक्ष बाग, फुलशेती, भाजीपाला पिके इत्यादींच्या लागवडीस प्रोत्साहन देणे.
ब) उच्च मूल्यांकित पिके घेण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांमध्ये प्रचार करणे.
- पॅक हाऊस, पिकवणगृह, शीतगृह, नियंत्रित वातावरणातील साठवणूकगृह यासारख्या काढणीपश्‍चात सुविधा, तसेच मूल्यवृद्धीसाठी प्रक्रिया सुविधा आणि पणन अशा प्रकारच्या सुविधा स्थापन करण्यासाठी अर्थसाहाय्य करणे.
- संशोधन आणि विकास, प्रक्रिया आणि पणन या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या खासगी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांमध्ये राष्ट्रीय- प्रादेशिक- राज्य तसेच स्थानिक स्तरावर समन्वय, एकात्मिकता आणि एकरूपता आणून तसेच भागीदारीस प्रोत्साहन देऊन विकास साधणे.
- शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून शक्‍य असेल तेथे राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाची (एन.डी.डी.बी.) संकल्पना राबविणे.
- सर्व स्तरावर क्षमता विकास व मनुष्यबळ विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे.

No comments:

Post a Comment