Wednesday, 30 October 2013

नियोजन पूर्व हंगामी उसाचे...

1) ऊस लागवडीसाठी मध्यम ते भारी मगदुराची उत्तम निचऱ्याची जमीन असावी. सामू 6.5 ते 8.5 असावा. सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण 0.50 ते 0.75 च्या पुढे असावे. चुनखडीचे प्रमाण पाच टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असावे. क्षारता 0.8 पेक्षा कमी असणारी जमीन ऊस पिकासाठी चांगली असते. खारवट, चोपण, चुनखडीयुक्त जमिनीत लागवड करू नये.
2) जमिनीत उसाची मुळे खोलवर जावीत. त्यांनी कार्यक्षमतेने अन्न व पाणी शोषून घ्यावे यासाठी खोलवर (45 सें.मी.पर्यंत) चांगली पूर्व मशागत करावी. उष्ण वातावरण (ऑक्‍टोबर हीट) असल्यास शक्‍यतो पहिल्यांदा सबसॉयलरचा वापर करावा. दोन तासातील अंतर 150 सें.मी. ठेवून 45 ते 60 सें.मी. खोलीपर्यंत सबसॉयलर चालवावा. यामुळे खोलवर मशागत होते. पूर्वीच्या पिकाची घसकटे जास्त असल्यास सुरवातीस रोटाव्हेटरचा वापर करावा. पहिली नांगरट आडवी केली असेल तर दुसरी उभी करावी. दोन वेळा आडवा व उभा कल्टिव्हेटर चालवून जमीन भुसभुशीत करावी.
3) भारी जमिनीस 0.5 टक्के, मध्यम जमिनीस 0.4 टक्के व रेताड/ हलक्‍या जमिनीस 0.3 टक्के उतार चांगला असतो. जमिनीचा उतार 0.3 ते 0.4 टक्‍क्‍यांपर्यंत असेल तर उताराच्या दिशेने सरी काढावी. जमिनीचा उतारा 0.4 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असल्यास उतारास आडव्या सऱ्या पाडून ऊस लागण करावी. जमिनीचा उतार 0.3 ते 0.4 टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्यास सरीची लांबी 40 ते 60 मीटर ठेवावी. उतार जास्त असल्यास सरीची लांबी कमी आणि आडवे पाण्याचे पाट करावेत.
4) ऊस उगवणीसाठी सरासरी 30 ते 35 अंश सेल्सिअस तापमान चांगले असते. जास्त थंडीच्या कालावधीमध्ये (11 ते 15 अंश सेल्सिअस) ऊस लागण करू नये. त्याचा उसाची उगवण, फुटवे व वाढीवर परिणाम होतो. ऑक्‍टोबरमधील उष्णतेचा फायदा ऊस उगवणीसाठी चांगला होतो.

भरखते/ सेंद्रिय खताच्या मात्रा - दुसऱ्या नांगरटीपूर्वी हेक्‍टरी 25 ते 30 टन (12 ते 15 ट्रॅक्‍टर ट्रॉली) चांगले कुजलेले शेणखत, कंपोस्ट खताचा वापर करावा. हुमणी नियंत्रणासाठी एक टन सेंद्रिय खतासोबत दोन किलो मिथील पॅराथिऑनची भुकटी (2 टक्के) मिसळावी. यानंतर कुळवणी (कल्टिव्हेटर) करून सऱ्या सोडाव्यात.

हिरवळीच्या पिकाची लागवड - ऊस लागवडीनंतर 1.5 ते 2 महिन्यांनी दोन सऱ्यांच्या मधील रिकाम्या जागी हेक्‍टरी 30 ते 35 किलो ताग/धैंचा बियाणे पेरावे. मोठी बांधणी करतेवेळी ताग, धैंचा उसाच्या सरीत गाडून मोठी बांधणी करावी. ताग/धैंचा हिरवळीच्या पिकामुळे जमिनीची भौतिक, रासायनिक व जैविक सुपीकता सुधारते; तणांचा प्रादुर्भाव कमी होतो, सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढते.

1) ऊस जातीची निवड - को 86032, कोव्हीएसआय 9805, व्हीएसआय 434, कोसी 671, फुले 265, को 94012
2) बेणे प्रक्रिया - कांडीवरील खवले कीड, पिठ्या ढेकूण किडीचे नियंत्रण, तसेच मूळकुज, कांडीकुज, पायनॅपलसारख्या रोग नियंत्रणासाठी बेणे प्रक्रिया करावी. एक हेक्‍टरसाठी लागणाऱ्या बेण्याच्या प्रक्रियेसाठी 250 ग्रॅम कार्बेन्डाझिम आणि 750 मि.लि. मॅलॅथिऑन किंवा 750 मि.लि. डायमिथोएट प्रति 250 लिटर पाण्यामध्ये मिसळून टिपरी 10 मिनिटे बुडवून बेणे प्रक्रिया करावी.

बेणे निवड - बेणे मळ्यातील 9 ते 10 महिन्याचे, लांब कांड्याचे, शुद्ध, जाड, रसरशीत, सशक्त तसेच रोग व कीडमुक्त बेणे वापरावे. आखूड कांड्याचे, पांगशा फुटलेले, तुरा आलेले, मुळ्या फुटलेले, खोडव्यातील तसेच निडव्यातील बेण्याचा वापरू नये. लहान ऊस, कीडग्रस्त ऊस, बुडाकडील एक-दोन कांड्या काढून टाकाव्यात. तीन ते चार वर्षांतून एकदा बेणे बदल करावा.

टिपरीची निवड - अ) दोन डोळा टिपरी -
टिपरी तयार करताना डोळ्यांच्या वरचा भाग 1/3 व खालचा भाग 2/3 ठेवावा. दोन टिपरांतील अंतर 15 ते 20 सें.मी. ठेवून डोळे बाजूला येतील अशी लागण करावी. फुटव्यांचे प्रमाण कमी असणाऱ्या जातीमध्ये दोन टिपरांतील अंतर कमी ठेवावे. को 86032, फुले 265 जातीमध्ये दोन टिपरांमध्ये अंतर 30 सें.मी.पर्यंत वाढविण्यास हरकत नाही.
रुंद सरी पद्धतीमध्ये (120 ते 150 सें.मी.) हेक्‍टरी 18,000 ते 22,000 टिपरी बेणे लागते, तर जोडओळ पट्टा पद्धतीमध्ये (75 - 150 सें.मी. किंवा 90 - 180 सें.मी.) हेक्‍टरी 19,500 ते 23,500 टिपरी बेणे लागते. दोन डोळा पद्धतीमध्ये ऊस संख्या नियोजन आपोआप होते; मोठ्या क्षेत्रावर लागवडीस ही योग्य पद्धत आहे.

ब) एक डोळा टिपरी -
एक डोळा टिपरी तयार करताना डोळ्याच्या वरचा भाग 1/3 व खालचा भाग 2/3 ठेवावा. टिपरी तयार करताना काळजी घ्यावी. दोन डोळ्यातील अंतर 30 ते 45 सें.मी. ठेवावे. लागण करताना डोळा वरती येईल याची काळजी घ्यावी. टिपरी सरीला समांतर ठेवावी म्हणजे उगवणीनंतर मशागतीस अडचण येत नाही. 15 ते 20 दिवसांत उगवण पूर्ण होते. लागणीनंतर 20 ते 30 दिवसांच्या आत नांग्या भराव्यात. यासाठी प्लॅस्टिक पिशवीत अथवा ट्रेमध्ये रोपे तयार करावीत किंवा प्रत्येक पाचव्या सरीच्या बगलेला एक डोळा टिपरीची जादा लागवड करून नांग्या भरण्यासाठी उपयोग करावा.
एक डोळा लागणीसाठी हेक्‍टरी 18,000 ते 22,000 टिपरी पुरेशा होतात. लागणीनंतर 60 ते 65 दिवसांनी जेठा कोंब मोडावा. या पद्धतीमध्ये दोन डोळा टिपरीच्या तुलनेने 50 टक्के बेणे व खर्चामध्ये बचत होते. सुरवातीपासून अपेक्षित ऊस संख्या राहिल्याने उत्पादनात वाढ होते.

क) एक डोळा रोप लागण -
एक डोळा टिपरीपासून प्लॅस्टिक पिशवीत (6'' x 4'' पिशवीचा आकार) अथवा पॉली ट्रे (3'' x 2'' कपाचा आकार) मध्ये रोपे तयार करावीत. 25 ते 35 दिवसांत रोप शेतात लावण्याच्या योग्यतेचे होते. सरीतील अंतर 4 ते 4.5 फूट असेल तर दोन रोपांतील अंतर 2 फूट ठेवावे. या पद्धतीने हेक्‍टरी 12,000 ते 13,500 रोपे लागतात. सरीतील अंतर पाच फूट असेल तर 1.5 फूट अंतरावर रोप लावावे. या पद्धतीने हेक्‍टरी 14,500 रोपे लागतात. रोप लागणीअगोदर सऱ्यांना हलके पाणी देऊन वाफशावर रोपांची लागण करावी. रोप लागणीनंतर लगेच पाणी द्यावे म्हणजे रोप मरण्याचे प्रमाण कमी होते. एक रोप तयार करण्यास 1 ते 1.5 रुपये खर्च येतो.


संपर्क - एस. बी. माने पाटील - 9922321019
(लेखक वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, पुणे येथे कार्यरत आहेत)

No comments:

Post a Comment