Wednesday, 30 October 2013

देखभालीतून वाढवा बायोगॅस संयंत्राचा कार्यकाळ

बायोगॅसच्या आकारानुसार (घ.मी.) प्रत्येक दिवशी लागणारे शेण (कि. ग्रॅ.) वापरावे. शेण व पाणी समप्रमाणात घेऊन मिसळावे. बायोगॅस बांधणीसाठी लागणारे साहित्य हे उत्तम दर्जाचे असावे शिवाय बांधणारा गवंडी कुशल कारागीर असावा. बायोगॅसमुळे एलपीजी व इतर पारंपरिक ऊर्जा साधनांचा वापर कमी होतो. प्रा. प्रकाश बंडगर, प्रा. सोनम मेहेत्रे
ग्रामीण भागातील इंधनटंचाईच्या काळात बायोगॅस हे इंधन गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र शासन 20 कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत कौटुंबिक बायोगॅस विकास व खत व्यवस्थापन हा कार्यक्रम राबवत आहे. बायोगॅस दीर्घकाळ चालण्यासाठी त्याची वेळोवेळी देखभाल महत्त्वाची आहे. जनावरांचे शेण, मानवी विष्ठा व तत्सम सेंद्रिय पदार्थांचे बंदिस्त घुमटात (डोम) कुजविण्याची प्रक्रिया होऊन त्यापासून बायोगॅस तयार होतो. बांधकामाच्या रचनेवरून तरंगती गॅस टाकी संयंत्र आणि स्थिर घुमट संयंत्र असे बायोगॅसचे प्रकार आहेत.

तरंगती टाकीचा बायोगॅस चांगला चालतो; पण त्यासाठी बराच खर्च येतो. संयंत्रावर तरंगणारी लोखंडी टाकी गंजल्यास किंवा काही कारणांनी निकामी झाल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी बराच खर्च येतो. सध्या महाराष्ट्रात स्थिर घुमट संयंत्र प्रकारातील दीनबंधू बायोगॅस बांधले जातात. बायोगॅस बांधणीसाठी लागणारे साहित्य हे उत्तम दर्जाचे असावे शिवाय बांधणारा गवंडी कुशल कारागीर असावा. बायोगॅसमुळे एलपीजी व इतर पारंपरिक ऊर्जा साधनांचा वापर कमी होतो. सेंद्रिय खतांची उपलब्धता वाढते. बायोगॅस संयंत्र शौचालयास जोडल्यास स्वच्छता राखण्यास मदत होते.

बायोगॅस संयंत्राचे बांधकाम  -1) बायोगॅस बांधण्यासाठी घराजवळची उंच, मोकळी, कोरडी व बराच वेळ सूर्यप्रकाश मिळणारी जागा निवडावी.
2) जागा शक्‍यतो गोठ्याजवळ किंवा घराजवळ असावी.
3) जमिनीखालील पाण्याची पातळी दोन मीटरपेक्षा खाली असावी.
4) निवडलेल्या जागेजवळ पाण्याची विहीर व हातपंप नसावा, शिवाय झाडे नसावीत.

जनावरांची संख्या व कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या विचारात घेऊन बायोगॅस संयंत्राचे आकारमान ठरवावे.

अ. क्र. + जनावरांची संख्या + कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या + प्रत्येक दिवशी लागणारा शेणकाला (कि.ग्रॅ.) + बायोगॅसचा आकार (घ.मी.)
1) 2 ते 3 + 3 ते 4 + 25 + 1
2) 4 ते 5 + 5 ते 8 + 50 + 2
3) 6 ते 7 + 9 ते 12 + 75 + 3
4) 8 ते 9 + 13 ते 16 + 100 + 4

बायोगॅसपासून मिळणारे खत - अ. क्र. + मूलद्रव्य + कंपोस्ट खत + बायोगॅस खत
1) नत्र +0.5 ते 1.0 टक्के +1.5 ते 2.0 टक्के
2) +स्फुरद +0.5 ते 0.8 टक्के +1.0 टक्के
3) +पालाश +0.5 ते 0.8 टक्के +1.0 टक्के

एका बायोगॅस संयंत्राचे फायदे - 1) दर वर्षी किमान 10 एलपीजी सिलिंडरची बचत करू शकते.
2) दर वर्षी 2 ते 3 टन सेंद्रिय खत निर्मिती होते.
3) दर वर्षी एका वृक्षाची तोड थांबवते.
4) चुलीवरील स्वयंपाकाऐवजी बायोगॅसवर स्वयंपाक केल्यास 50 टक्के वेळेची बचत होते.
5) शौचालयास जोडल्यास स्वच्छतेचा प्रश्‍न मार्गी लागतो.

बायोगॅस संयंत्राची निगा व देखभालीबाबत सूचना - 1) बायोगॅसच्या आकारानुसार (घ. मी.) प्रत्येक दिवशी लागणारे शेण (कि. ग्रॅ.) वापरावे. शेण व पाणी सम प्रमाणात घेऊन मिसळावे. त्यातून गोटे, रेती काढून संयंत्रामध्ये सोडावे. थंडीच्या दिवसात शक्‍यतो कोमट पाण्याचा वापर करावा.
2) संयंत्राच्या प्रवेश कक्षावर व निकास कक्षावर उघडझाप करणारी झाकणे बसवावी, जेणेकरून त्यातून माणूस, प्राणी इत्यादींचा आत प्रवेश होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
3) संयंत्राच्या निकास कक्षातून पाचक यंत्रामधील द्रावण हलवावे, जेणेकरून शेणावर जमा होणारी साय ढवळली जाईल.
4) घुमटाला नेहमी मातीने झाकून ठेवावे.
5) संडास जोडला असल्यास संडास स्वच्छ करताना रासायनिक पदार्थांचा वापर करू नका. शक्‍यतो राखेचा वापर करावा.
6) पाइपलाइनमध्ये पाणी साचू नये म्हणून पाणी काढण्याच्या नळीतून नियमित पाणी काढावे.
7) बायोगॅसचा वास घेण्याचा प्रयत्न करू नका.
8) दररोज रात्री शेगडी वापरात नसेल तर तेव्हा गेट व्हॉल्व्ह बंद करा.
9) शेगडीची छिद्रे अधूनमधून स्वच्छ करावीत.
10) भांड्याच्या तळाला ज्वाला लागतील इतपतच शेगडीचा कॉक उघडावा. भांड्याच्या बाजूने ज्वाला फैलावल्यास गॅस वाया जातो.
11) शेगडीची हवा नियंत्रक चकती योग्य प्रकारे फिरवून जेथे गॅसच्या ज्वाला तेजदार असतील तेथे तिला कायम ठेवावे.
12) खोलीमध्ये गॅसची गळती आहे असे समजल्यास अशा वेळी सर्व दारे, खिडक्‍या उघडून न जळालेला गॅस घराबाहेर घालवावा.
13) संयंत्राच्या निकास कक्षातून सुलभपणे खत बाहेर पडत नसल्यास जितके शेण पाणी प्रवेश कक्षातून आत घातले जाते, तितके खत निकास कक्षातून बादलीच्या साह्याने काढावे.
14) खताचा खड्डा दोन ते तीन फुटांपेक्षा जास्त खोल खोदू नये. ओल्या खतामध्ये कोणी पडणार नाही याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी खड्ड्याभोवती कुंपण करावे.

प्रा. प्रकाश बंडगर - 9764410633
(लेखक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, पद्‌मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, तळसंदे, जि. कोल्हापूर येथे कार्यरत आहेत)

No comments:

Post a Comment